Paul Anderson© 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

 

 

• Citat»

Concentrated power has always been the enemy of liberty.

Ronald Reagan

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer lite om vad som hänt i Omsorgsnämnden (har hand om äldreomsorg och handikappomsorg (omsorg om funktionshindrade)

 

Utöver det jag tar upp här finns det småsaker man kommer överens om att ändra i nämnden. Jag har valt att ta med några saker som blivit "stridsfrågor"

 

De flesta år sedan jag blev 2e vice ordförande efter valet 2006 har Alliansen lagt antingen eget budgetförslag eller eget ramförslag. Ett ramförslag är hur mycket pengar en nämnd ska få att röra sig med och en budget är hur man använder de pengar man väl fått. Ramar måste tas i fullmäktige och är en sammanvägning med alla andra verksamheter (skola, barnomsorg, fritid osv). Därför vill vi egentligen alltid ha mer, men det vill andra nämnder också och kommunen har en begränsad summa pengar...

 

 

Ledsagning

I nämnden ville majoriteten införa en avgift på ledsagning. Det ville inte Alliansen. s drev frågan genom kommunstyrelsen och vann med ordförandes utslagsröst. Sedan kom frågan till kommunfullmäktige. Jag var i kontakt med vissa i majoriteten och förklarade mina tankar. När ärendet kom upp i kf så begärde s återremiss, man ville inte driva igenom det när motstådet var så stort och ville söka kompromiss istället. (att man drivit igenom det med minsta möjliga majoritet fram till dess sa de inget om...) Jag är övertygad om att de fått signaler att de skulle förlorat frågan.

 

Arbetskläder för hemtjänst

En liten fråga där Alliansen stod enad för arbetskläder. Vi fick stöd i argumentationen av sd, vilket inte är vanligt. Jag begärde votering och blev förvånad när vänsterna röstade med oss! Allt såg bra ut tills sd av någon anledning röstade med s, mot vad de sagt under diskussionen! Det slutade alltså med att s+sd drev igen s vilja, något media missade (och jag missade att göra dem uppmärksamma på)

 

 

 

Denna sidan är min politiska hemsida. Jag presenterar mig och lite vad jag står för. Jag kandiderar för Moderaterna i Sölvesborg. Har ni frågor är det bara att maila mig!

 

 

 

paul@pason.se